Cenik eBralec

eBralec Windows

Programski paket eBralec Windows je najbolj razširjena in najprimernejša izvedba programskega paketa eBralcec za večino uporabnikov. Deluje v okolju Windows in je skladen z vmesnikom SAPI 5.

Licenca je vezana na osebno napravo (računalnik, telefon, tablica …). Za dve napravi potrebujete torej dve licenci, za tri naprave tri licence …

Osebna nekomercialna raba

Za osebno nekomercialno rabo je naročnik lahko le fizična oseba. Fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, spadajo v poslovno rabo. Če fizična oseba uporablja programski paket eBralec Windows za komercialne namene, spada v poslovno komercialno rabo.

Letna naročnina za posamezno licenco v EUR Z DDV
Posamezna licenca 97,60

Osebna nekomercialna raba za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja

Za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja, npr. disleksike, je osebna nekomercialna uporaba programskega paketa eBralec Windows brezplačna. Za pridobitev brezplačne licence se z zdravniškim potrdilom specialista obrnite na Knjižnico slepih in slabovidnih.

Poslovna raba

V poslovno rabo spadajo vsi poslovni subjekti: organizacije, družbe in tudi fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti (samostojni podjetniki, samostojne podjetnice in zasebniki).

Poslovna interna raba

Programski paket eBralec Windows se lahko namesti in uporablja za interno nekomercialno rabo samo na napravah naročnika za osebno rabo.

Letna naročnina za posamezno licenco v EUR
Število licenc Brez DDV Z DDV
1 98,00 119,56
2–4 91,00 111,02
5–9 83,50 101,87
10–19 64,00 78,08
20–49 49,00 59,78
50–99 35,50 43,31
100–199 27,00 32,94
200–499 21,00 25,62
500– Pokličite!

Ustanove javnega sektorja

Za ustanove javnega sektorja (v nadaljevanju: ustanova) je uporaba programskega paketa eBralec Windows za interno rabo brezplačna. Interna raba pomeni nekomercialno uporabo v okviru ustanove na napravah ustanove za končne uporabnike.

Ustanova svojih brezplačnih licenc ne sme posojati, dajati v najem ali končnim uporabnikom kakorkoli omogočiti, da ti brezplačne licence ustanove uporabljajo na svojih osebnih napravah.

Posamezna ustanova je upravičena do razumnega utemeljenega števila brezplačnih licenc programskega paketa eBralec Windows. Proizvajalec si pridržuje pravico do presoje utemeljenosti števila licenc.

Ustanova ne more naročiti novih brezplačnih licenc, če so obstoječe licence še neuporabljene, ali pa so bile že uporabljene, vendar niso v uporabi več kot štiri mesece.

V brezplačno uporabo programskega paketa eBralec Windows ne spadata uporabniška podpora ter mrežno upravljanje licenc. Obe dodatni možnosti sta plačljivi po predhodnem naročilu ustanove.

V uporabniško podporo spadajo vse storitve po izdaji licenc: npr. pomoč pri namestitvi, pri vzpostavitvi delovanja, pri prenosu licenc na druge računalnike ... Ustanove imajo na voljo dve možnosti:

  1. Letni pavšal
    Letni pavšal v višini 25 % vrednosti licenc za poslovno interno rabo vsebuje telefonsko pomoč, oddaljeno podporo in prednostno obravnavo, ne vsebuje pa pomoči na lokacijah ustanove. Obseg podpore je omejen na dvakratno vrednost pavšala ob upoštevanju urne postavke 60,00 EUR brez DDV. Če ustanova letni pavšal za tekoče enoletno obdobje naroči v času trajanja tega obdobja, se zaradi krajšega obdobja veljavnosti pavšala do konca tega obdobja višina letnega pavšala ne spremeni.

  2. Sprotna naročila
    Uporabniško podporo izvajamo na osnovi posameznih naročil ustanove. Najmanjša zaračunana enota je 30 minut, urna postavka pa je 60,00 EUR brez DDV. Račune izdajamo za vsako naročilo posebej.

Za dodelitev brezplačnih licenc in dodatne informacije nas pokličite na (01) 8311 035 ali (01) 4239 440 ali nam pišite na info@ebralec.si.

Mrežno upravljanje licenc

Pri mrežnem upravljanju licenc naročnik na svoj strežnik doda posrednik za preverjanje licenc, ki omogoča preproste namestitve in posodobitve programskega paketa eBralec Windows na poljubno število naročnikovih računalnikov z osrednjega mesta.

Mrežno upravljanje licenc se zaradi preprostega administriranja priporoča že od 5 licenc naprej, od 10 licenc naprej pa je skoraj nepogrešljivo. Nepogrešljivo je tudi v vseh organizacijah, kjer uporabniki nimajo pravic nameščanja in odstranjevanja programov.

Mrežno upravljanje licenc v EUR Brez DDV Z DDV
Letna naročnina za posamezen strežnik 200,00 244,00

eBralec Server

Programski paket eBralec Server je namenjen zahtevnejšim postavitvam programskega paketa eBralec na strežnikih. Omogoča hkratne uporabnike, hitrejšo govorno sintezo in krajše odzivne čase. Na voljo je v različicah za 5, 10, 20, 50, 100, 200 in 500 kanalov. Dostopen je preko spletnega uporabniškega vmesnika.

Za naročilo, razlago delovanja ali vrednost letne naročnine v odvisnosti od števila kanalov nas pokličite na (01) 8311 035 ali (01) 4239 440 ali nam pišite na info@ebralec.si.

Komercialna raba

Za komercialno rabo programskega paketa eBralec šteje:

  • Če naročnik programski paket eBralec ali zvočno datoteko, izdelano s programskim paketom eBralec, kakorkoli vključi v programe, izdelke, storitve, spletne strani, spletne aplikacije …

  • Če naročnik omogoči uporabo vsaj ene licence ali kanala programskega paketa eBralec ali uporabo vsaj ene zvočne datoteke, izdelane s programskim paketom eBralec, več uporabnikom sočasno.

  • Distribucija, trženje, prodaja ali javno predvajanje zvočnih datotek, izdelanih s pomočjo programskega paketa eBralec.

Za vrednost letne naročnine za komercialno rabo nas pokličite na (01) 8311 035 ali (01) 4239 440 ali nam pišite na info@ebralec.si.

Drugi stroški

Vsi drugi stroški storitev (npr. prilagoditve, namestitve) so za vse skupine uporabnikov plačljivi po predhodnem dogovoru in naročilu s strani uporabnika.

Letna naročnina

Naročnina se obračunava in plačuje za prihodnje enoletno obdobje. Naročnikom račun za prihodnje enoletno obdobje izdamo okvirno en mesec pred koncem tekočega enoletnega obdobja. V naročniškem obdobju so vse posodobitve brezplačne.

Naročniško razmerje za daljše obdobje

Znižajte si naročnino s plačilom naročnine za daljše obdobje. Če plačate naročnino za 2 leti, prihranite 10 %, s plačilom naročnine za 3 leta prihranite 15 % in s plačilom za 4 leta prihranite 20 %.

Odpoved naročniškega razmerja

Naročniško razmerje je treba odpovedati pisno. Priporočen datum odpovedi je vsaj en mesec pred koncem tekočega enoletnega obdobja, najpozneje pa v roku 14 dni po izdaji računa za naslednje enoletno obdobje.

Podatek o trajanju tekočega enoletnega obdobja programskega paketa eBralec Windows je vedno na voljo v nastavitvah programskega paketa. Nastavitve vsebujejo tudi informacije o naročniku, serijski številki licence, številu licenc in trenutno uporabljani različici programskega paketa.