Cenik eBralec 4

eBralec 4 Windows

Programski paket eBralec 4 Windows je najprimernejša izvedba programskega paketa eBralcec za večino uporabnikov. Deluje v okolju Windows in je skladen z vmesnikom SAPI 5.

Najkrajše možno obdobje uporabe je eno leto. Plačilo je enkratno letno.

Nekomercialna osebna raba

Za nekomercialno osebno rabo se programski paket eBralec 4 Windows lahko namesti in uporablja samo na napravah naročnika za osebno rabo.

Komercialna raba

Za komercialno rabo programskega paketa eBralec šteje:

  • Če naročnik programski paket eBralec ali zvočno datoteko, izdelano s programskim paketom eBralec, kakorkoli vključi v programe, izdelke, storitve, spletne strani, spletne aplikacije …

  • Če naročnik omogoči uporabo vsaj ene licence ali kanala programskega paketa eBralec ali uporabo vsaj ene zvočne datoteke, izdelane s programskim paketom eBralec, več uporabnikom sočasno.

  • Distribucija, trženje, prodaja ali javno predvajanje zvočnih datotek, izdelanih s pomočjo programskega paketa eBralec.

Za vrednost naročnine nas pokličite na (01) 4239 440 ali (01) 8311 035 ali nam pišite na info@ebralec.si.

Letna naročnina

Naročnina se obračunava in plačuje za prihodnje enoletno obdobje. Naročnikom račun za prihodnje enoletno obdobje izdamo okvirno en mesec pred koncem tekočega enoletnega obdobja. V naročniškem obdobju so vse posodobitve brezplačne.

Naročniško razmerje za daljše obdobje

Znižajte si naročnino s plačilom naročnine za daljše obdobje. Če plačate naročnino za 2 leti, prihranite 5 %, s plačilom naročnine za 3 leta prihranite 10 % in s plačilom za 4 leta prihranite 15 %.

Odpoved naročniškega razmerja

Naročniško razmerje je treba odpovedati pisno. Priporočen datum odpovedi je vsaj en mesec pred koncem tekočega enoletnega obdobja, najpozneje pa v roku 14 dni po izdaji računa za naslednje enoletno obdobje.

Podatek o trajanju tekočega enoletnega obdobja programskega paketa eBralec 4 Windows je vedno na voljo v nastavitvah programskega paketa. Nastavitve vsebujejo tudi informacije o naročniku, serijski številki licence, številu licenc in trenutno uporabljani različici programskega paketa.

Drugi stroški

Vsi drugi stroški storitev (npr. prilagoditve, namestitve) so za vse skupine uporabnikov plačljivi po predhodnem dogovoru in naročilu s strani uporabnika.

eBralec 3 Windows

Nekomercialna osebna raba za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja

Za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja, npr. disleksike, je za nekomercialno osebno rabo namenjen programski paket eBralec 3 Windows. Za pridobitev brezplačne licence in za uporabniško podporo se z zdravniškim potrdilom specialista obrnite na Knjižnico slepih in slabovidnih (info@kss-ess.si).

Ustanove javnega sektorja

Za ustanove javnega sektorja (v nadaljevanju: ustanova) je za interno rabo namenjen programski paket eBralec 3 Windows. Interna raba pomeni nekomercialno uporabo v okviru ustanove na napravah ustanove za končne uporabnike.