Cenik eBralec 4

eBralec 4 Windows

Programski paket eBralec 4 Windows je najprimernejša izvedba programskega paketa eBralcec za večino uporabnikov. Deluje v okolju Windows in je skladen z vmesnikom SAPI 5.

Nekomercialna osebna raba

Za nekomercialno osebno rabo se programski paket eBralec 4 Windows lahko namesti in uporablja samo na napravah naročnika za osebno rabo.

Komercialna raba

Za komercialno rabo programskega paketa eBralec šteje:

  • Če naročnik programski paket eBralec ali zvočno datoteko, izdelano s programskim paketom eBralec, kakorkoli vključi v programe, izdelke, storitve, spletne strani, spletne aplikacije …

  • Če naročnik omogoči uporabo vsaj ene licence ali kanala programskega paketa eBralec ali uporabo vsaj ene zvočne datoteke, izdelane s programskim paketom eBralec, več uporabnikom sočasno.

  • Distribucija, trženje, prodaja ali javno predvajanje zvočnih datotek, izdelanih s pomočjo programskega paketa eBralec.

Za vrednost naročnine nas pokličite na (01) 8311 035 ali (01) 4239 440 ali nam pišite na info@ebralec.si.

Drugi stroški

Vsi drugi stroški storitev (npr. prilagoditve, namestitve) so za vse skupine uporabnikov plačljivi po predhodnem dogovoru in naročilu s strani uporabnika.

Letna naročnina

Naročnina se obračunava in plačuje za prihodnje enoletno obdobje. Naročnikom račun za prihodnje enoletno obdobje izdamo okvirno en mesec pred koncem tekočega enoletnega obdobja. V naročniškem obdobju so vse posodobitve brezplačne.

Naročniško razmerje za daljše obdobje

Znižajte si naročnino s plačilom naročnine za daljše obdobje. Če plačate naročnino za 2 leti, prihranite 5 %, s plačilom naročnine za 3 leta prihranite 10 % in s plačilom za 4 leta prihranite 15 %.

Odpoved naročniškega razmerja

Naročniško razmerje je treba odpovedati pisno. Priporočen datum odpovedi je vsaj en mesec pred koncem tekočega enoletnega obdobja, najpozneje pa v roku 14 dni po izdaji računa za naslednje enoletno obdobje.

Podatek o trajanju tekočega enoletnega obdobja programskega paketa eBralec 4 Windows je vedno na voljo v nastavitvah programskega paketa. Nastavitve vsebujejo tudi informacije o naročniku, serijski številki licence, številu licenc in trenutno uporabljani različici programskega paketa.

eBralec 3 Windows

Nekomercialna osebna raba za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja

Za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja, npr. disleksike, je za nekomercialno osebno rabo namenjen programski paket eBralec 3 Windows. Za pridobitev brezplačne licence in za uporabniško podporo se z zdravniškim potrdilom specialista obrnite na Knjižnico slepih in slabovidnih (info@kss-ess.si).

Ustanove javnega sektorja

Za ustanove javnega sektorja (v nadaljevanju: ustanova) je za interno rabo namenjen programski paket eBralec 3 Windows. Interna raba pomeni nekomercialno uporabo v okviru ustanove na napravah ustanove za končne uporabnike.