Cenik eBralec

eBralec Windows

eBralec Windows je najbolj razširjena in najprimernejša izvedba eBralca za večino uporabnikov. Deluje v okolju Windows in je skladen z vmesnikom SAPI 5. Skrajšano ime te izvedbe je eBralec.

Licenca je vezana na napravo (računalnik, telefon, tablica …). Za dve napravi potrebujete torej dve licenci, za tri naprave tri licence …

Osebna raba

Naročnik je lahko le fizična oseba. Fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, spadajo v poslovno rabo.

Letna naročnina za posamezno licenco v EUR Z DDV
Posamezna licenca 97,60

Osebna raba za slepe in slabovidne

Za slepe in slabovidne ter osebe z motnjami branja je uporaba programa brezplačna. Brezplačno licenco lahko pridobite samo na osnovi ustreznega zdravniškega potrdila. Za pridobitev brezplačne licence se obrnite na Knjižnico slepih in slabovidnih.

Poslovna raba

V poslovno rabo spadajo vsi poslovni subjekti: organizacije, družbe in tudi fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti (samostojni podjetniki, samostojne podjetnice in zasebniki).

Poslovna raba - interna raba

Naročnik lahko uporablja program eBralec na svojih osebnih napravah. Zvočnih datotek, izdelanih s programom eBralec, naročnik ne sme tržiti ali prodajati.

Letna naročnina za posamezno licenco v EUR
Število licenc Brez DDV Z DDV
1 98,00 119,56
2-4 91,00 111,02
5-9 83,50 101,87
10-19 64,00 78,08
20-49 49,00 59,78
50-99 35,50 43,31
100-199 27,00 32,94
200-499 21,00 25,62
500- Pokličite!

Poslovna raba - komercialna raba

Če naročnik program eBralec kakorkoli vključi v izdelke, storitve, spletne strani, spletne aplikacije …, ali če naročnik omogoči uporabo vsaj ene licence programa eBralec več uporabnikom sočasno, se to šteje za komercialno rabo.

V poslovno komercialno rabo spada tudi trženje ali prodaja zvočnih datotek, izdelanih s pomočjo programa eBralec.

Za vrednost letne naročnine za komercialno rabo nas pokličite na (01) 4239 440 ali (01) 8311 035, ali nam pišite na info@ebralec.si.

Ustanove javnega sektorja

Za ustanove javnega sektorja je uporaba za interno rabo brezplačna. Interna raba pomeni nekomercialno uporabo v okviru ustanove na njenih napravah za končne uporabnike.

Posamezna ustanova javnega sektorja je upravičena do razumnega utemeljenega števila brezplačnih licenc.

V brezplačno uporabo ne spadata opcijska stroška uporabniške podpore in mrežnega upravljanja licenc. Ta stroška se ustanovam javnega sektorja zaračunata samo na osnovi njihovega naročila.

Pod uporabniško podporo spadajo vse storitve po izdaji licenc – npr. pomoč pri namestitvi, pri vzpostavitvi delovanja, pri prenosu licenc na druge računalnike …

Za dodelitev brezplačnih licenc in dodatne informacije nas pokličite na (01) 4239 440 ali (01) 8311 035, ali nam pišite na info@ebralec.si.

Mrežno upravljanje licenc

Pri mrežnem upravljanju licenc naročnik na svoj strežnik doda posrednik za preverjanje licenc, ki omogoča preproste namestitve in posodobitve programskega paketa na poljubno število naročnikovih računalnikov z osrednjega mesta.

Mrežno upravljanje licenc se zaradi preprostega administriranja priporoča že od 5 licenc naprej, od 10 licenc naprej pa je skoraj nepogrešljivo. Nepogrešljivo je tudi v vseh organizacijah, kjer uporabniki nimajo pravic nameščanja in odstranjevanja programov.

Mrežno upravljanje licenc v EUR Brez DDV Z DDV
Letna naročnina za posamezen strežnik 200,00 244,00

eBralec Server

eBralec Server je namenjen zahtevnejšim postavitvam eBralca na strežnikih. Omogoča hkratne uporabnike, hitrejšo govorno sintezo in krajše odzivne čase. Na voljo je v različicah za 5, 10, 20, 50, 100, 200 in 500 kanalov. Dostopen je preko spletnega uporabniškega vmesnika.

Za naročilo, razlago delovanja ali vrednost letne naročnine v odvisnosti od števila kanalov nas pokličite na (01) 4239 440 ali (01) 8311 035, ali nam pišite na info@ebralec.si.

Drugi stroški

Vsi drugi stroški storitev (npr. prilagoditve, namestitve) so za vse skupine uporabnikov plačljivi po predhodnem dogovoru in naročilu s strani uporabnika.

Letna naročnina

Naročnina se obračunava in plačuje za prihodnje enoletno obdobje. Naročnikom račun za prihodnje enoletno obdobje izdamo okvirno en mesec pred koncem tekočega enoletnega obdobja. V naročniškem obdobju so vse posodobitve brezplačne.

Naročniško razmerje za daljše obdobje

Znižajte si naročnino s plačilom naročnine za daljše obdobje. Če plačate naročnino za 2 leti, prihranite 10 %, s plačilom naročnine za 3 leta prihranite 15 % in s plačilom za 4 leta prihranite 20 %.

Odpoved naročniškega razmerja

Naročniško razmerje je treba odpovedati pisno. Priporočen datum odpovedi je vsaj en mesec pred koncem tekočega enoletnega obdobja, najpozneje pa v roku 14 dni po izdaji računa za naslednje enoletno obdobje.

Podatek o trajanju tekočega enoletnega obdobja je vedno na voljo v nastavitvah programskega paketa. Nastavitve vsebujejo tudi informacije o naročniku, serijski številki licence, številu licenc in trenutno uporabljani različici programa.